Radno vreme:

Od 08h do 16h

Kontakt:

Adresa: Milutina Milankovića 17 11070 Novi Beograd
Tel: 0700 700 000
Tel: 011 205 7000

Website:

ProCredit banka

ProCredit banka je jedina nemačka banka u Srbiji, koja svim malim i srednjim preduzećima i građanima pruža širok spektar bankarskih usluga najvišeg kvaliteta.

U svom poslovanju ProCredit banka je posvećena podršci razvoju domaće privrede sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća, jer smo uvereni da upravo taj sektor pruža najveći doprinos otvaranju novih radnih mesta i razvoju čitave domaće ekonomije. Uporedo sa tim, cilj nam je da promovišemo kulturu štednje i kulturu odgovornog bankarstva, kao i da kroz svoje usluge svim građanima omogućimo da što jednostavnije i bolje upravljaju svojim sredsvima.

U svim našim poslovnicama, uključujući i novootvorenu poslovnicu u Požeškoj, svima omogućavamo korišćenje najmodernijih usluga samouslužnog bankarstva.

Naše Zone 24/7 omogućavaju vam da obavljate sve bankarske transakcije bez odlaska na šalter, da podižete i uplaćujete novac na svoj račun bilo da je reč o dinarima, bilo da se radi o evrima, zatim da plaćate račune, uplaćujete pazare, predajete naloge za prenos ili štampate izvode.

Kao što samo ime ovih zona kaže, sve pomenute usluge dostupne su vam 24 sata i to svakoga dana. (Zone24/7)